s1十六周年特别篇大共演

s1十六周年特别篇大共演

二十七、各处尽净,自以为是矣,而夹车骨上总未能清,皆项根左右而上,一阵跟一阵相继而来。  至夹车骨或开或合、忽长忽短,有水到渠成之势,神乎其莫测矣。

子尚裁一善解,俗人不解,冥冥憒憒是也。盖脾土之湿,壅滞不行,则气化不布,津液不流,而胃与大肠均失其润,反成燥结,固有之矣。

勿殺任用者,少齒者,是天所行,神靈所仰也。易曉乎,天喜之,真人慎之。

心主血脉,极虚有火则见。致慎內外,陰陽之間,四時生成,無得毀焉。

曾遇幼瞽,两目皆白翳蒙住,叫其揉四,一日后改满红丝,泪出如泣,惜其不愿而止。 兼揉左右前后,四肢之癣退皮亦愈。

泡轻而浮,先气而行,周流四肢、百窍,气可转回,小泡淤停粘着,日积日多,成条成块,凡有孔隙窒塞而百病生矣。于是,西池之见知于人者,独着于诗文,余技遂为所掩。

Leave a Reply