Vol058冷月女神的极色巨乳和极品美臀39P冷月liyi星颜社

Vol058冷月女神的极色巨乳和极品美臀39P冷月liyi星颜社

若遍身或面目作痒者,用前胡汤加连翘、山栀。 又血气尚弱,动止太早,病复皆凶。

皂角子丸治肝胆经风热,项胁两侧结核。疮口赤而肉突者,血虚而肝火生风也,用柴胡栀子散。

用十二味异功散一服,又用五味异功散加木香二剂,却去木一小儿痘疮发热作渴,此痘出未尽,脾胃虚而热也,用人参麦门冬散一剂,痘复出而热渴止,用人参白术散而饮食进,用参四圣散而浆溃,用托里散而疮靥。宜酌量与之,不可拘于杯许也。

用人参一两,干姜一钱,枣五枚,二日进四剂,结靥眼开。或用白梅入水研烂调象牙末敷之。

初起者,用大防风汤为主,佐以益气养荣汤。窃谓前症若寒热作渴,小柴胡加生地黄。

若泥用降火,必变慢脾风矣,仍参吐舌弄舌治之。 一小儿患此,砭之而愈,翌日发搐作呕,手足并冷,此胃气虚而肝木侮之,用异功散加藿香、木香,诸症顿止,又用异功散加升麻、柴胡而痊。

Leave a Reply