No5004模特苏小曼babyface灰暗灯光下高叉连体衣秀翘臀美腿诱惑写真44P苏小曼秀人网

No5004模特苏小曼babyface灰暗灯光下高叉连体衣秀翘臀美腿诱惑写真44P苏小曼秀人网

治大风癞风,一切有余,风湿香港脚及三十六种风皆验。 其性虽涩而能入肝破结,症瘕坚结皆肝经之血积也。

凡苦寒药皆能伐胃,不独瓠也。 舂杵头糠能治噎膈,取其运动之性,以消磨胃之陈积也,然惟暴噎为宜。

老人津液不足而燥结者戒之。诸痛皆尔,不独疝瘕为然。

 发明乌味苦而辛,性沉而降。其干类木,而系藤本。

发明神曲入阳明胃经,其功专于消化谷麦酒积。许洪云∶牛黄恶龙骨,而龙骨得牛黄更良,有以制伏之也。

世治劳嗽无不用之,盖取其和胃下气,气下则火降痰消,胃和则呕定哕止。长须发者,毛窍利而血脉荣也。

Leave a Reply