H动漫美女福利口工

H动漫美女福利口工

其为咽喉干燥者,盖咽为肝胆之使,又脾脉结于咽也,故病在土脾,正以风木之邪必克土耳。盖筋之维络相交如此也。

欲知其解,年长则求之于腑,年少则求之于经,年壮则求之于脏。上下中外,分为三员。

太阳之脉,本洪大以长,今其弦浮不沉,是邪脉也,乃当决其衰王之度,察以吾心,而合之阴阳之论,则善恶可明矣。 津液充郭,孤精于内,其主在肾。

 辅之裹之,故水不行也。彼婴儿以未成之血气,嫩薄之肌肤,较之大人相去百倍,顾可令其带寒耶?

阳盛则内伐真阴,水不胜火,故主于肾。今以神离形坏之症,乃不求水火之源,而犹以风治,鲜不危矣。

由此类推,则服食之疾徐,根梢之升降,以及汤、膏、丸、散,各有所宜,必无越其制度也。故人于欲卧未卧之际,欠必先之者,正以阳气将入阴分,阴积于下,阳犹未静,故阳欲引而升,阴欲引而降,上下相引而欠由生也。

Leave a Reply