99r最新在线精品精品视频

99r最新在线精品精品视频

一小儿素面白,患疹作痒,鼻塞流涕,咳嗽不止,用败毒散,脓水淋漓,恶寒喘急,朝寒暮热,余谓脾肺之气复伤耳,用补中益气汤稍愈;佐以五味异功散而愈。此禀母之肝火而患也。

烦躁,痘裂出血,便血衄血,屎黑痕赤,详见各症。不信,翌日手足时搐,用五味异功散加木香、干姜而愈。

发于颏颊,属肾经。苟非参、、归、术,甘温之药,决不能愈。

泻而色黄,饮食不化,或腹中作痛,脾气虚弱也,用六君加木香。按∶前方若肺实胃热,气郁痰滞,大便秘结,小便赤涩,烦渴饮冷脉数,宜用此方。

窃谓前症若二便自调,饮食温和,口渴饮汤,手足不热,是为虚热,不可食生冷之物。已成者托里以速其脓。

皆因亡血过多,筋无所养,伤寒汗下过多,及溃疡产后者多患之,此乃败症也。用补中益气汤,内用人参五钱,加肉桂一钱,不应,加干姜一钱,又不应,此阳气虚甚,药力不能胜之也,急加附子一钱,稍定,乃去附子服十余剂,而元气渐复,却佐以八珍汤、豆豉饼,半载而痊。

Leave a Reply