No3265嫩模玥儿玥er厦门旅拍床上超薄肉丝裤袜半脱秀美乳翘臀诱惑41P玥儿玥秀人网

No3265嫩模玥儿玥er厦门旅拍床上超薄肉丝裤袜半脱秀美乳翘臀诱惑41P玥儿玥秀人网

又有虱瘤,发后其痒彻骨,开破出虱无数,内有极大一虱出,其虱方尽。 [1]凡骨之跌伤错落,或断而两分,或折而陷下,或碎而散乱,或岐而傍   [2]相其形势,徐徐接之,使断者复续,陷者复起,碎者复完,突者复平   [3]或用手法,或用器具,或手法、器具分先后而兼用之,是在医者之通[1]推者,谓以手推之,使还旧处也。

其长短阔狭,量病势用之。枯涩无泪,加熊胆、白蛋。

注:[1]阳陵泉穴,其穴在膝下一寸,外廉陷中,尖骨前筋骨间。阳跷脉起足太阳,申脉外踝五分藏,仆参后绕跟骨下,附阳外踝三寸乡,居□监骨上陷取,肩胛一穴肩尖当,肩上上行名巨骨,肩胛之上臑俞坊,口吻旁四地仓位,鼻旁八分巨□疆,目下七分是承泣,目内眦出睛明昂。

每服六十丸,食远,白滚水送下。接者,谓使已断之骨,合拢一处,复归于旧也。

[1]尾□骨,即尻骨也。 [6]上颐循面入目至睛明者,谓不直交督脉,由足阳明承泣穴上颐循面,  入目内眦之足太阳睛明穴,始交于督脉,总为阴脉之海也。

又云:胃大一尺五寸,径五寸,长二尺六寸,横屈,受水谷三斗五升,其中之谷,常留二斗,水一斗五升而满。[7]又与手阳明会于膊骨头肩端上,肩□穴也。

Leave a Reply